top of page

TÝMY

Nezávodní aerobik

IMG_20191215_095017_edited.jpg

Cvičí jednou až dvakrát týdně. Cílem tréninků je všestrannost podmalovaná hudbou. Dívky (chlapci) se seznamují s prvky aerobiku, gymnastiky, baletu, moderního tance, jógy apod. Poznávají rytmus, různé druhy hudby a vše co na hudbu můžeme tvořit. Hodiny jsou pestré. Obsahují zahřívací část, rozcvičku, hlavní část a na závěr soutěže či opakování se stretching. Učí se zde základní pravidla, která se musí dodržovat a správnost pohybů, které si ponesou po zbytek života i třeba do jiných sportů. 

Komerční aerobik

Pohybové skladby s převahou prvků komerčního aerobiku. Sestava musí mít téma a porota hodnotí originalitu zpracování tématu. Mohou být použity prvky tance, hip hop street, ale stále musí převažovat aerobní charakter. Sestava může být s náčiním i bez náčiní.

Povinné prvky:
• skladba musí obsahovat min. 8 prvků komerčního aerobiku v různých obměnách, např. step touch, grapevine, V step, revers, leg curl, mambo, pivot, apod.
• skladba musí obsahovat min. 8 jasně rozpoznatelných různých útvarů, např. řada, zástup, kruh, pyramida, čtverec, dvojice, diagonála, apod.
• změny formací by měly pokrýt celou plochu a při změnách formací musí být použity různé krokové variace, ne jenom běh.

Více informací viz pravidla Žij pohybem (každý pořadatel se může bodováním lišit) nebo stručná pravidla v příloze.

IMG_20230429_112241_edited.jpg

Aerobik Team Show

IMG_20190427_153912_edited.jpg

Aerobic Team Show je soutěž v pódiových skladbách aerobiku, které navazují na tradice hudebně - pohybových kompozic v České republice. Aerobic Team Show chápeme jako schopnost předvést skladbu skupinou cvičenců jako souvislé dynamické cvičení na hudbu.

Povinné prvky:

  • 4 jumping jack s pohybem paží provedené za sebou

  • 4 high kick pravá levá provedené za sebou

  • 4 kliky stejné libovolné, za sebou

  • 4 kliky stejné libovolné, za sebou

  • alespoň 2 krát libovolný, ale ne stejný skok  nebo výskok, jeden s odrazem z jedné nohy druhý odrazem  snožmo

  • obrat 360° na jedné noze - pirueta

  • prvky flexibility u všech členů týmu 

  • všechny tyto povinné prvky provádí celé družstvo ve stejný čas.

Více informací viz pravidla Žij pohybem (každý pořadatel se může bodováním lišit) nebo stručná pravidla v příloze.

Fitness aerobik

Sestavu fitness aerobiku cvičí 5-8 děvčat. Závodnice musí předvést správnou techniku cvičení, naprostý synchron, spolupráci celého týmu, koordinaci a orientaci v prostoru. Zároveň po celou dobu cvičení musí holky myslet na výraz. Jediné povinné prvky jsou skoky. Choreografie se tedy skládá z kroků high impact aerobiku a skoků. Na trénincích kladu důraz na správné držení těla, rozvoj kondice a flexibility.

Více v pravidlech FISAF na jejich stránkách zde.

1683813626211_edited.jpg

Sportovní aerobik

1683801131928.jpg

Sestava sportovního aerobiku poukazuje hlavně na všestrannost jedince. Součástí dvouminutové choreografie jsou kliky, prvky statické síly, flexibilita, skoky a krokové variace. Největší důraz při hodnocení je kladen na správné technické provedení všech prvků, dále se hodnotí estetická a aerobní stránka sestavy. Soutěže FISAF jsou rozděleny do 3 výkonnostních tříd a soutěží se v mini týmech (2-4 členi) nebo jako sólo.

Podle mého názoru je tento druh aerobiku nejnáročnější, ale baví mě individuální přístup a možnost závodníka předvést vše, co je v jeho silách.

Pravidla jednotlivých výkonnostních tříd FISAF naleznete zde.

bottom of page