top of page
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

DO KLUBU TSK DYNAMIK, z.s.

LYSÁ NAD LABEM

Žádám tímto o přijetí mé   dcery / syna    do spolku TSK Dynamik, z.s.

 

Odesláním přihlášky prohlašuji, že jsou mi známy stanovy klubu TSK Dynamik , z.s. a že se zavazuji tyto stanovy plnit.

 

Odesláním přihlášky prohlašuji, že moje  dcera / syn je řádně pojištěná/ý pro případ úrazu.

Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Pravidly pro členství v klubu a Pravidly pro tréninky.

Děkujeme za odeslání!

TSK Dynamik, z.s.                                    

IČO: 07511906                                                  

Sídliště 1441, 289 22 Lysá nad Labem            

www.tskdynamik.com

Předseda: Ing. Luboš Kloud, +420 731 109 635

Vedoucí sekcí: Mgr. Lucie Koštířová, +420 739 365 238

tskdynamikzs@gmail.com

bottom of page